Jdi na obsah Jdi na menu
 


Finance, stravné

Výživové a finanční normy jsou stanoveny vyhláškou č. 107/2005 Sb. Děti v mateřské škole se stravují 3x denně ( přesnídávka, oběd a svačina )

1. Výše stravného

    Děti 3 - 6 let      35,-                     

    Děti     7  let      39,- Kč  (děti, které dosáhnou od 1. 9. do 31.8.. příslušného školního roku 7 let.)

2. Odhlašování ze stravování

    - dítě je třeba odhlásit nejpozději do 7:30 hod. téhož dne, nebo předem

    - neodhlášené dítě ne započteno a hradí stravné

    - je-li dítě odhlášeno z  docházky, je zároveň odhlášeno i ze stravování

3. Platba stravného

    Placení obědů a provozních poplatků je prováděno inkasem.U svého bankovního ústavu povolíte souhlas s inkasem k 15-tému dni v měsíci. Rodiče vyplní přihlášku ke stravování, kde uvedou číslo účtu, ze kterého bude prováděno inkaso.V případě, že nedojde k inkasu se provádí bezhotovostní platba na účet MŠ 130722319/0800 + variabilní symbol(číslo dítěte přidělené vedoucí ŠJ)

Provozní poplatek od 1. 9. 2017 na šk. rok 2017/2018 je stanoven na 537,00 Kč a je vybírán společně se stravným každý měsíc.

Předškoláci školné neplatí.

Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítětem který pobírá sociální příspěvek a předloží písemné rozhodnutí odboru SSP o výši žívotného minima.

Opakované nezaplacení je považováno za vážné porušení  a dle §38 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů může vést k předčasnému vyloučení dítěte z MŠ.

Číslo účtu:  130 722 319/0800

Tel.čísla:    hospodářka MŠ  -  601 555 191, 246 036 593

Od září zkušební jídelní lístky sestavované dle projektu ,,Jíme zdravě a chutně" - Sportvital s.r.o.