Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vážení rodiče, vítáme Vás na našich nových stránkách
Základním posláním naší mateřské školy je osobnostně orientovaná výchova dítěte s cílem rozvíjet samostatné a zdravé děti cestou přirozené výchovy a položit základy celoživotního vzdělávání.

Mateřské školy charakterizuje neformálnost a svoboda, snaha všech zaměstnanců vytvářet citové zázemí, atmosféru pohody a podmínky pro osobnostní rozvoj dítěte v úzké součinnosti s rodinnou výchovou. Prožitkové učení je založeno na hře.

Zvláštní péče je věnována dětem s odkladem školní docházky nebo integrovaným dětem. MŠ pracují dle aktuálního vzdělávacího programu. Každá třída má svůj roční učební plán, za kterého vycházejí flexibilní měsíční a týdenní programy.

Rodiče mají možnost se podílet na dění v MŠ, účastnit se akcí, vyžádat si poradenskou konzultaci, diskutovat o návrzích i problémech. Jsou pravidelně informovány osobně učitelkami, na nástěnkách, při besídkách a schůzkách.

Pro všechny MŠ pracuje Rada rodičů. Všechny MŠ jsou vybaveny moderním, barevným a funkčním dětským nábytkem s estetickými doplňky. Didaktické pomůcky, hračky a výtvarný materiál je převážně od firmy Aurednik, Benjamin, Wesco, Lego apod. Velké zahrady mají dřevěné zahradní prolézačky, pískoviště. Důraz je kladen na dodržování zásad zdravého životního stylu, jehož součástí je zdravé stravování,pitný režim, otužování a další.

Důraz je kladen na klima škol a přátelskou atmosféru. stránky budou v průběhu roku pravidelně aktualizovány.

matjuchacek_eliska_otik_color.jpg

 

 

 

RODIČOVSKÉ  DESATERO :
 
1) doprovázím a vyzvedávám své dítě včas
2) označím dítěti všechny věci
3) omlouvám nepřítomnost dítěte včas
4) oblékám dítě přiměřeně dle počasí
5) nevodím do mš nemocné dítě
6) čtu nástěnky, informace i jídelníček
7) účastním se schůzek, besídek a akcí
8) s dítětem si o jeho pobytu v mš povídám
9) prohlubuji návyky a dovednosti svého dítěte a slušné chování
10) spolupracuji s mš, jsem svému dítěti vzorem a příkladem, ……

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA MATJUCHINOVA - idatabaze.czMateřské školy - idatabaze.cz